És temps per a reclamar als bancs el que es va pagar de manera indeguda.   Mitjançant la sentencia d’aquest 16 d’octubre, el Tribunal Suprem varia la jurisprudència existent fins el moment i ha dictaminat que qui ha de pagar l’impost sobre actes jurídics documentats en les escriptures publiques de préstec amb garantía hipotecària és […]

Oct 19, 2018

0