Dret de família

Tramitació de divorcis, separacions , règims de visita, etc

Són moltes les qüestions que entren en joc quan un decideix divorciar-se o separar-se de la seva parella. Amb qui s’han de quedar els nens, què fem amb la vivenda familiar, què passa amb els crèdits que tenim o qui ha de contribuir a la manutenció dels fills en comú… són algunes preguntes que han de trobar solucions.

Som conscients que en aquests moments complicats de la vida, moltes vegades un mateix no adopta ni arriba als millors acords, adonant-se posteriorment que aquests els afectaran per molt de temps i que potser no van ser els més encertats. D’aquí la necessitat de comptar amb l’adequat assessorament legal i que és aliè al conflicte emocional per tal de ser capaços de donar solucions més òptimes.

Però també hem d’estar ben assessorats en d’altres tipus de conflictes que poden sorgir posteriorment i en d’altres àmbits com per exemple, els que se’n deriven del impagament de pensions d’aliments als fills tot i tenir una sentència que els reconeix, o els que tenim quan volem fer un testament. Aquests i d’altres com els següents:

abogado-pension-separacion-reus

Procediments de separació i divorci, tant de mutu acord com contenciós.

Modificació de mesures derivades d’una sentència de divorci o de ruptura de parella de fet per tal de revisar la pensió d’aliments, els règims de visita amb els fills, o d’altres qüestions a variar.

Reclamació de pensions alimentàries.

Reclamació de pensió compensatòria derivada del divorci o separació de parella de fet.

Procediments d’ incapacitat de fills o familiars i nomenament de tutor.

Reconeixements i impugnacions de paternitat.

Assessorament en la confecció de testaments i impugnació judicial dels mateixos.

Preguntes freqüents

La custòdia compartida es la situació legal en què amdós progenitors exerceixen la custòdia legal dels seus fills menors d’edat, en igualtat de condicions i de drets sobre els mateixos en els casos de separació o divorci. No s’ha de confondre la custòdia legal amb la pàtria potestat. En el cas de la custòdia no compartida, i llevat casos excepcionals, els dos progenitors segueixen tenint la pàtria potestat sobre els fills.

 

S’entén per aliments tot allò indispensable per al manteniment, vivenda, vestit i assistència mèdica a la persona alimentada, així com les despeses per a la formació si aquesta persona és menor i per a la continuació de la formació, un cop arribada a la majoria d’edat.

La manera com els fills han de conviure amb els pares i s’han de relacionar amb el progenitor amb qui no hi conviuen. Estem parlant llavors de si els fills estaran en una guarda i custòdia a favor del pare o de la mare, o la guarda serà compartida a favor d’ambdós progenitors. En els casos en què els pares arribin a un acord, aquest es redactarà en forma de CONVENI REGULADOR i haurà de contenir les següents clàusules:

 

  • La manera com s’ha d’exercir la pàtria potestat sobre els fills.
  • Pensió d’aliments a favor dels fills tant majors d’edat com menors en comú tant respecte de les seves necessitats ordinàries com extraordinàries, la forma de fer el pagament de la pensió d’aliments, la periodicitat i els criteris d’actualització.
  • L’atribució de l’ús de la vivenda familiar amb el repartiment de l’aixovar, els béns mobles i els estris personals.
  • La liquidació del règim econòmic matrimonial, la divisió i repartiment dels béns que es tinguin en comú.
  • Prestació compensatòria o indemnitzatòria econòmica entre els cònjugues per raó de la separació o divorci.

En el cas en què s’hagi arribat a aquests acords es presentarà el conveni davant el Jutjat mitjançant una demanda i sense necessitat de celebrar un judici, però sí d’anar un dia a ratificar la nostra signatura en aquell document, el Jutge dictarà una sentència on recollirà tots aquests pactes.

without
https://www.montsedamianabogada.com/wp-content/themes/blake-1/
https://www.montsedamianabogada.com/ca//
#661414
style1
paged
Cargando publicacions...
/var/www/vhosts/montsedamianabogada.com/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.montsedamianabogada.com/wp-content/themes/blake-1
on
yes
yes
off
on
off

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies