Clàusules sòl hipoteca

Clàusules sòl o abusives contingudes en la seva hipoteca, aplicació de la irph, etc

Per desgràcia actualment a tots ens sonen aquests noms respecte de clàusules sòl, vol, abusives…. Que probablement estiguin contingudes en les escriptures d’hipoteques i altres contractes bancaris que en el seu dia vàrem poder signar sense el coneixement suficient en relació al seu abast.

Saber si podem reclamar la nul·litat de referides clàusules o inclús de tot el contracte i demanar així la devolució del que s’hagués abonat fins a la data, per una aplicació indeguda d’aquelles, es tracta de qüestions que ens pot consultar.

Davant l’hegemonia dels bancs i altres operadors econòmics, que en moltes ocasions han abusat de la seva situació de supremacia, hauria d’aixecar-se, sense temor, el consumidor i usuari, és a dir vostè, per tal de reclamar els danys i perjudicis que li hagin ocasionant. Per tal d’estudiar si són mínimament viables llurs reclamacions, és que es torna indispensable  examinar detingudament tota la documentació i circumstàncies, més davant la dificultat per interpretar-la, tornant-se així imprescindible consultar-nos.

Dret bancari

Paralització de subastes i execucions hipotecàries.

Participacions preferents, obligacions subordinades i swaps.

Nul.litat de clàusules hipotecàries: vol, sòl, interés moratori abusiu…

Comissions bancàries abusives.

Accions de bankia.

Nul-litat d’hipoteques per tasacions incorrectes.

Titulitzacions d’hipoteques.

Assessorament i reclamació per mala praxis bancària.

Dret Inmobiliari

Contractes d’arrendaments d’inmobles.

Contractes d’arres i compraventa d’inmobles.

Desnonaments.

Dret de retracte i adquisició preferent.

Preguntes freqüents

Des de fa temps, la titulització és la manera que estan utilitzant les entitats de crèdit per tal de vendre i cedir als anomenats “fondos buitre” formats per cebtenars de crèdits hipotecaris, entre els quals podria trobar-se el seu. Quan es titulitza, s’està passant a un tercer adquirent la titularitat respecte del dret de crèdit i per lo tant deixa de ser-ne titular el Banc. En la majoria d’ocasions, aquesta cessió ni tan sols és informada al client o autoritzada. Així les coses, després de les cessions el deutor hipotecari  hauria de respondre només davant aquest nou titular i qui resulta no ser el banc qui demanda.

El camí per a saber si la seva hipoteca està titulitzada és farragós. Per una part la Comissió del Mercat de Valors va comunicar la necessitat que l’interessat ( i titular del crèdit hipotecari) acudeixi a la seva entitat bancària i sol.liciti referida informació si bé ens trobem amb què moltes la neguen o dificulten la seva obtenció. D’aquí la necessitat d’acudir a un professional del dret per tal d’obtenir-la.

Pensem que malgrat que la seva hipoteca contingui una clàusula per la qual hagués renunciat a ser informat respecte de futures cessions del seu dret de crèdit, aquesta clàsula és del tot abusiva així com les conseqüències del negoci de la titulització, i d’entre les que hi hauria les de la falta de legitimació dels bancs per a reclamar el cumpliment del crèdit.

L’IRPH- índex de referència de crèdits hipotecaris– són índex de referencia aplicats als crèdits hipotecaris al igual que ho són l’Euribor o el MIBOR. A través de l’IRPH les entitats bancàries actualitzen els tipus d’interés de les hipoteques al tipus variable i que han de ser publicades mensualment pel Banc d’Espanya.

La major crítica a referits índex és que s’ha advertit que no existeix transparència en el seu càlcul, podent així ésser manipulats per les pròpies entitats bancàries. I així ens trobem, que mentres els altres índex de referència com l’Euribor estan a la baixa, casualment l’IRPH es troba per damunt. A efectes pràctics, referits valors a l’alça de l’IPRPH contingut en hipoteques suposa que el client hipotecari pagui mensualment més per la seva hipoteca.

Dins els índex d’IRPH s’ha de distinguir tres subtipus; IRPH-Caixes i IRPH-Bancs doncs ambdós resulten inaplicables doncs han estat anul.lats   legalment. I l’IRPH-Entitats, el qual a dia d’avui segeuix vigent doncs resulta el que ve a substituir als altres dos anul.lats  en cas que no s’haguessin previst d’altres que els substituís. Malgrat a aquesta substitució legal, entenem que en la majoria de supòsits aquesta substitució és nul.la doncs en tot cas s’haurà de considerar un crèdit gartuït ( sense interés) o bé aplicar un altre índex de referència com podria ser l’Euribor.

without
https://www.montsedamianabogada.com/wp-content/themes/blake-1/
https://www.montsedamianabogada.com/ca//
#661414
style1
paged
Cargando publicacions...
/var/www/vhosts/montsedamianabogada.com/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.montsedamianabogada.com/wp-content/themes/blake-1
on
yes
yes
off
on
off

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies